Naczepy samowyładowcze

NACZEPY Z RUCHOMA PODLOGA

Mattheeuws posiada równie naczepy z ruchomą podłogą. Naczepa zbudowana jes z ułożonych wzdłuż naczepy aluminiowych listew. Listwy te poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym na odległość 15- 25 cm. Do zapewnienia szczelności podłogi służą instalowane na bokach listew uszczelki, co jest istotne przy transporcie materiałów sypkich. Rozładunek towaru jest prosty i natychmiastowy oraz kontrolowany przez kierowce z kabiny.